top of page
IMG-20220331-WA0046.jpg

DESPRE MISIUNEA
NOASTRĂ

Line separator

Dorim să venim în ajutor bătrânilor din orașul Cluj, familiilor sǎrace, persoanelor singure cu venituri mici.

Suntem o asociație non-profit licențiatǎ pe asistențǎ ȋn comunitate, care are in grija aproximativ 50 persoane cu nevoi alimentare sau sociale din orașul Cluj Napoca. Ne numim Societatea Femeilor Ortodoxe, fiindcă la vremea înființării noastre nu exista legea privind asociațiile si fundațiile.

Cine sunt cei pe care ȋi ajutǎm?

Batrȃni din orașul Cluj, familii sǎrace, persoane singure cu venituri mici.

Cum am ales persoanele pe care le ajutǎm?

Avem angajată o asistentă socialǎ care a evaluat fiecare persoană individual, a fǎcut o vizitǎ ȋn locuinta acesteia si a verificat actele privind identitatea si veniturile fiecǎrei persoane ȋnscrise ȋn programul nostru de ajutor. 

După aceasta evaluare, cazul fiecărei persoane a fost prezentat unei comisii, formatǎ din membrii ai asociației de diferite specializări și abia urma aprobǎrii acestei comisii, persoana a fost înscrisă in programul nostru și primește un ajutor alimentar lunar .

Sperǎm sǎ putem ajuta cȃt mai mulți oameni și pe viitor, cine știe, poate vei fi tu parte din aceea comisie care selectează cazurile.

De ce nu ați auzit de noi pȃnǎ acum, deși existǎm de 100 ani?
 

Am luat ființǎ in 1921 si pana la instaurarea regimului comunist am funcționat sub ocrotirea doamnelor din elita Clujului.

Odata cu instaurarea regimului comunist, am fost desființate, alaturi de alte zeci de asociatii non profit, fiindca ne numeam ‘‘Ortodoxe‘. 

In 1994 am fost reȋnființate, cu sprijinul IPS Bartolomeu Anania si IPS Vasile Flueraș si de atunci functionǎm discret, cu finanțǎri puține, ȋncercȃnd sǎ ajutǎm oamenii  ȋn mod constant, in fiecare lunǎ. 

ȋncepând cu 1 septembrie 2021 activitatea noastră de asistențǎ ȋn comunitate ȋn Cluj Napoca a fost reluatǎ cu o echipǎ nouǎ, cu respectarea tuturor mǎsurilor de prevenție ȋn condițiile actuale de epidemie și dorim sǎ ne extindem, astfel ȋncȃt sǎ putem lua tot mai mulți oameni ȋn grijǎ.


Ȋn ce constǎ activitatea noastră ȋn acest moment?

Ȋn primul rând, oferim un pachet lunar cu alimente persoanelor înscrise ȋn programul nostru, majoritatea peste 60 ani, singuri, cu venituri sub punctul de pensie (1442 lei). Apoi, le suntem alături ȋn vizitele medicale, ȋi ajutǎm sǎ își facǎ programǎri la diferite cabinete, ȋi susținem cu procurarea medicamentelor și cel mai des, încercăm sǎ le fim alături prin vizite și telefonic, acest aspect al singurătății pe care o resimt fiind una din problemele lor stringente.

PARTENERI.

??????????

bottom of page